Visit the forum if you have a language query!

Translingual

Han character

(radical 157 +8, 15 strokes, cangjie input 口一卜廿女 (RMYTV), four-corner 60144)

References

  • KangXi: page 1228, character 29
  • Dai Kanwa Jiten: character 37654
  • Dae Jaweon: page 1700, character 37
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 3719, character 1
  • Unihan data for U+8E25

Cantonese

Hanzi

(Yale chip3)


Mandarin

Hanzi

(pinyin (ji1), (qi1), qiè (qie4), (yi3), Wade-Giles chi1, ch'i1, ch'ieh4, i3)

Elsewhere on the web

En-En

En-It

En-Fr

En-El

En-Sp

En-Mul

En-De

OnelookIATEIATEIATEIATEProZDict.cc
WordnikIATELinguee
GoogleIATE
Last modified on 28 January 2008, at 01:47