Visit the forum if you have a language query!

drepe

Norwegian Bokmål

Etymology

From Old Norse drepa ("to stab, hit"), compare treffe and English kill.

Verb

drepe (present tense dreper; past tense drepte; past participle drept; present participle drepende; imperative drep)

 1. to kill, to murder
  Hun er mistenkt for å ha drept faren sin.
  She is suspected of having killed her father.
  En person ble drept og to alvorlig såret i en bilulykke.
  One person was killed and two were seriously injured in a car accident.
  Den drepte var 40 år gammel.
  The victim was 40 years old. (literally: "the killed was 40 years old")
 2. (about persons) to ruin, strain, extinguish, kill
  Den evinnelige masingen din har drept arbeidslysten min!
  Your constant nagging has ruined my zeal for work!
  Den filmen var drepende kjedelig!
  That film was incredibly boring! (literally: "that film was killingly boring")
  Da du sa de ordene, drepte du følelsene hennes.
  When you said those words, you killed her feelings.

Synonyms

to kill, murder
 • avlive
 • døde
 • ekspedere
 • felle
 • gi nådestøtet/gi nådestøyten
 • gjøre det av med
 • gjøre ende på
 • gjøre et hode kortere
 • kverke
 • la hodene rulle
 • legge i graven
 • slakte
 • massakrere
 • strupe
 • henrette
 • strype
 • likvidere
 • ombringe
 • slå i hjel
 • slå skallen inn på
 • ta av dage
 • ta kverken på
 • tilintetgjøre
 • tyne
 • uskadeliggjøre
 • utrydde
 • utslette
 • veie
 • vri halsen om på
 • myrde
 • lynsje
 • skyte
 • halshogge/halshugge
 • strangulere
to strain, stab, ruin
 • dolke
 • hogge/hugge
 • knive
 • kvele

Derived terms

 • brønndreping
 • drepende

Related terms

References

 • drepe” in The Ordnett Dictionary
 • drepe” in The Bokmål Dictionary / The Nynorsk DictionaryDokumentasjonsprosjektet.

Norwegian Nynorsk

Etymology

From Old Norse drepa ("to stab, hit"), compare treffe and English kill.

Verb

drepe/[drepa] (present tense drep/[dreper]; past tense drap; past participle drepe/drepi; present participle drepande; imperative drep)

 1. to kill, to murder
  Ho er mistenkt for å ha drepe faren sin.
  She is suspected of having killed her father.
  Ein person vart drepen og to alvorleg såra i ei bilulukke.
  One person was killed and two were seriously injured in a car accident.
  Den drepne var 40 år gammal.
  The victim was 40 years old. (literally: "the killed was 40 years old")
 2. (about persons) to ruin, strain, extinguish, kill
  Den evinnelege masinga di har drepe arbeidslysta mi!
  Your constant nagging has ruined my zeal for work!
  Den filmen var drepande kjedsam!
  That film was incredibly boring! (literally: "that film was killingly boring")
  Da du sa dei orda, drap du kjenslene hennar.
  When you said those words, you killed her feelings.

Synonyms

to kill, murder
 • avlive
 • avrette
 • ekspedere
 • felle
 • gi nådestøyten/gje nådestøyten/gjeve nådestøyten
 • gjere det av med
 • gjere ende på
 • gjere eit hovud kortare
 • kverke
 • la hovuda rulle
 • leggje i grava
 • slakte
 • massakrere
 • strupe
 • strype
 • likvidere
 • slå i hel
 • slå skallen inn på
 • ta av dage/take av dage
 • ta kverken på
 • tyne
 • uskadeliggjere/uskadeleggjere
 • utrydde/utrydje
 • utslette
 • vri halsen om på/vride halsen om på
 • myrde
 • lynsje
 • skyte
 • halshogge
 • strangulere
to strain, stab, ruin
 • dolke
 • hogge
 • knive
 • kvele

Derived terms

 • brønndreping
 • drepande

Related terms

Usage notes

Note the inflection forms in brackets, the brackets indicate that the form is optional for students only and are not allowed in official texts. These forms are either conservative (from or close to traditional Nynorsk) or radical (from or close to Bokmål) and are in Norwegian called klammeformer ("bracket forms") and originated from the idea to eventually fuse Bokmål and Nynorsk into one written language. This idea was officially abandoned in 2005, thus the system with such optional forms was abolished in Bokmål, but was kept in Nynorsk.

References

 • drepe” in The Bokmål Dictionary / The Nynorsk DictionaryDokumentasjonsprosjektet.

Elsewhere on the web

En-En

En-It

En-Fr

En-El

En-Sp

En-Mul

En-De

OnelookIATEIATEIATEIATEProZDict.cc
WordnikIATELinguee
GoogleIATE
Last modified on 9 October 2008, at 20:45