Visit the forum if you have a language query!

除了...以外

Definition from Dictionary, a free dictionary
Self-will so ardent and active that it will break a world to pieces to make a stool to sit on.
Richard Cecil
Jump to: navigation, search
simpl. and trad.
除了...以外

Mandarin

Pronunciation

 • IPA: [tʂʰu˧˥lə...i˨˩uai˥˩]

Preposition

除了...以外 (traditional and simplified, Pinyin chúle...yǐwài)

 1. except for
  trad. 除了以外simp. 除了以外
  chúleyǐwài, shéi yě bù kěn qù.
  Except for him, nobody else is willing to go.
 2. besides; in addition to
  除了以外同意
  chúleyǐwài, wǒ yě tóngyì qù.
  Besides him, I also agree to go.

Usage notes

 • This is a common sentence pattern in Mandarin.

References


Min Nan

Pronunciation

Preposition

除了...以外 (traditional and simplified, POJ tî-liáu...í-gōa or tû-liáu...í-gōa)

 1. except for
  彼款光景除了春天以外其他時陣 (trad.)
  彼款光景除了春天以外其他时阵 (simp.)
  Hit-khóan ê kong-kéng sī tû-liáu chhun-thiⁿ í-gōa, kî-thaⁿ ê sî-chūn só· khòaⁿ bē tio̍h
  Except for spring, that kind of scene is something that cannot be seen at other times
 2. besides; in addition to
  除了語言以外應該還仔其他親像特質 (trad.)
  除了语言以外应该还仔其他亲像特质 (simp.)
  Tî-liáu gí-giân í-gōa, èng-kai oân-á ū kî-thaⁿ chhin-chhiūⁿ ê te̍k-chit
  In addition to languages, there should still be other similar distinguishing characteristics

Usage notes

 • This is a common sentence pattern in Min Nan.

References

Elsewhere on the web

En-En

En-It

En-Fr

En-El

En-Sp

En-Mul

En-De

OnelookIATEIATEIATEIATEProZDict.cc
WordnikIATELinguee
GoogleIATE