Visit the forum if you have a language query!

Appendix:Hungarian words with ly

Definition from Dictionary, a free dictionary
In Texas, years ago, almost all of the oil came from surface operations. Then someone got the idea that there were greater sources of supply deeper down. A well was drilled five thousand feet deep. The result? A gusher. Too many of us operate on the surface. We never go deep enough to find supernatural resources. The result is, we never operate at our best. More time and investment is involved to go deep but a gusher will pay off.
Alfred A. Montapert
Jump to: navigation, search

This list contains Hungarian words containing the letter ly. They are often misspelled with j because the pronunciation of the two letters (ly and j) are the same. They are both pronounced as y in yellow.


ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


A

Basic words Derived words Compound words
aggály aggályos, aggályosan, aggályoskodás, aggályoskodik, aggályoskodó, aggályosság
akadály akadályoz, akadálytalan , megakadályoz, megakadályozás, megakadályozható akadálymentes, akadályverseny
amely
amelyik
apály árapály
aszály aszályos aszálytűrő

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


B

Basic words Derived words Compound words
bagoly bagolyfészek, bagolyodú, bagolytanya, bagolyvár, macskabagoly
béklyó
bélyeg bélyegez, lebélyegez, megbélyegez bélyeggyűjtés, bélyeggyűjtő
bivaly
boglya
boly bolygat, bolygó hangyaboly
bolyh bolyhoz, bolyhozott
borbély
borbolya Borbolya
bordély
bögöly

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


C

Basic words Derived words Compound words
cikkely
coboly

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


Cs

Basic words Derived words Compound words
csáklya
csegely
csekély
csermely
csigolya
csuklya
csoroszlya

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


D

Basic words Derived words Compound words
dagály dagályos , dagályosság
datolya
dereglye
domolykó
dölyf dölyfös, dölyfösség
Drinápoly drinápolyi

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


E

Basic words Derived words Compound words
émelygés émelyeg, émelygős, émelyít
engedély engedélyez, engedélyezés
Erdély
ereklye
erély erélyes, erélyesen, erélyesség, erélytelen
erkély erkélyes
esély esélytelen
estély estélyi
esztergályoz esztergályos

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


F

Basic words Derived words Compound words
fáklya fáklyás fáklyafény, fáklyásmenet, fáklyavivő
fekély fekélyes, fekélyesedés, fekélyesség gyomorfekély
fertály fertálymester
feszély feszélyez, feszélyezett, feszélyezettség
fogoly fogolytábor, hadifogolytábor
folyam folyamat évfolyam, évfolyamtárs, tanfolyam
folyik folyadék, folyékony, folyó, folyondár, folytán, folytat, folyton folyóirat, folyóírás, folyótorkolat, folyóvíz
fortély fortélyos, fortélyosság, fortélyoskodik
furulya furulyás, furulyázik furulyaszó

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


G

Basic words Derived words Compound words
gabalyít gabalyodik
gálya gályarab
gally
gereblye
gerely gerelyhajítás
gerendely
Gergely Gergely-naptár
gólya
golyó üveggolyó, szemgolyó
golyva golyvás
gomboly gombolyag, gombolyít
gomoly gomolyog gomolyfelhő
gödölye
gömböly gömbölyít, gömbölyű gömbölyded
görvély
gulya gulyás

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


H

Basic words Derived words Compound words
hályog
harkály
hatály hatálytalanít, hatálytalanítás
hely elhelyez, helyes, helyesel, helyett, helyettes, helyi, helyiség, helyrehoz, helység, helyrehozhatatlan, helytálló, helytelenít, helytelenítés, helyzet asztalosműhely, búvóhely, férőhely, helybeli, helyjegy, helyszín, helytartó, kikötőhely, lakóhely, lelőhely, leshely, munkahely, műhely, őrhely, partraszállóhely, rejtekhely, sebhely, színhely, tiszthelyettes
hólyag
homály homályos, homályosan
hömpölyög
hülye
hüvely
hüvelyk

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


I

Basic words Derived words Compound words
ibolya Ibolya
ily amilyen, ilyen, milyen
imbolyog imbolygás

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


K

Basic words Derived words Compound words
kályha
kalyiba
karabély
Károly
karvaly
kastély
kedély kedélytelen
kehely
Keresztély
keselyű barátkeselyű, pulykakeselyű
kétely
kevély kevélyen
király királyi királyné, királynő
komoly elkomolyodik, komolyan, komolyság, komolytalan, komolytalanul, komolytalanság, megkomolyodik halálkomolyan
Konstantinápoly
korcsolya korcsolyázik borkorcsolya, görkorcsolya, korcsolyapálya
korhely
kóvályog
kölyök
kölyű
köpöly
kristály hegyikristály, kristálytiszta
kvártély

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


L

Basic words Derived words Compound words
lapály lapályos

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


Ly

Basic words Derived words Compound words
lyuk kilyukaszt, lyuggat, lyukas

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


M

Basic words Derived words Compound words
máglya
mályva mályvacukor
mely bármely, valamely
mély bemélyed, bemélyedés, elmélyül, elmélyülés, mélyedés, mélyít, mélyül mélyhegedű
meredély
métely
Mihály
mily milyen semmilyen, valamilyen
mihelyt
moly molylepke
mordály
mosoly mosolygás, mosolyog
mulya

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


N

Basic words Derived words Compound words
nadály
nadragulya
Nápoly
naspolya

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


Ny

Basic words Derived words Compound words
nyavalya
nyoszolya

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


O

Basic words Derived words Compound words
oly olyan, olykor
Ompoly
Orsolya
osztály osztályoz, osztályzat

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


Ö

Basic words Derived words Compound words
ölyv

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


P

Basic words Derived words Compound words
páholy
pálya pályázat, pályázik autópálya, pályaudvar
paszuly
pehely
pelyva
pendely
persely
petrezselyem
pikkely
pisztoly
pocsolya
pólya
polyák
polyva
pöröly
pulyka

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


R

Basic words Derived words Compound words
ragály ragályos
ráspoly ráspolyoz
rejtély rejtélyes
rigolya rigolyás
rokolya
rostély rostélyos

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


S

Basic words Derived words Compound words
saroglya
sávoly sávolykötés
sekély sekélység
selyem selymes selyemszövet, selyemgubó
selyp selypít, selypítés
segély segélyez
seregély
sikoly
sirály
skatulya
sólya
Solymár
sólyom
sompolyog
sordély
spatulya
súly súlyos
sulyok sulykol
süllyed süllyeszték, visszasüllyed

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


Sz

Basic words Derived words Compound words
szabály szabályellenes, szabályellenesen, szabályellenesség, szabályos, szabályoz, szabálytalan, szabálytalankodik, szabálytalanság, szabálytalanul, szabályzat fogszabályozás, fogszabályzó, ökölszabály
szablya
szapoly
szegély szegélyez
személy személyes, személyi, személyzet személygépkocsi, személyszállító
szentély
szenvedély szenvedélyes, szenvedélyesség, szenvedélytelen
szeszély szeszélyes
szipolyoz
szívélyes szívélyesen, szívélyesség

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


T

Basic words Derived words Compound words
tályog
támolyog támolygáa
tarsoly
tartály
tavaly tavalyi
téboly tébolyodott
tégely
tekintély tekintélyes
tengely tengelykapcsoló
terebélyes
tévely tévelygés
topolya
tökély
törköly

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


U

Basic words Derived words Compound words
uszály uszályosABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


Ü

Basic words Derived words Compound words
ünnepély ünnepélyes

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


V

Basic words Derived words Compound words
vályog
vályú
Vászoly
veszély veszélyes veszélyzóna
viszály
vőfély

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


Z

Basic words Derived words Compound words
zuboly
zugoly

ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


Zs

Basic words Derived words Compound words
zsálya
zsámoly
zsávoly
Zselyke
zsemlye
zsindely
zsöllye