Visit the forum if you have a language query!

Appendix:Maltese given names

Definition from Dictionary, a free dictionary
It doesn't matter how new an idea is: what matters is how new it becomes.
Elias Canetti
Jump to: navigation, search

This is a list of Maltese people names:

Males

A

 • Alessandru, Alfred, Alwiġi, Anġlu, Anton, Antnin, Arturo, Andrija, Abram, Anard,

B

 • Baldassar, Bernard, Bertu,

Ċ

 • Ċensu, Ċikku,

D

 • Dumniku, Dwardu,

E

 • Emmanwel, Emvin, Elija, Edwardu, Erin,

F

 • Fernardu, Filippu, Fonzu, Franġisk, Franġisku, Frenċ,

Ġ

 • Ġanni, Ġorġ, Ġovanni, Ġulju, Ġużè, Ġużeppi, Ġwann, Ġwanni, Ġiljan, Ġwakkin, Ġann, Ġużi,

G

 • Gabriel, Girgor, Gori, Gavino, Grazzju,

I

 • Indri, Indrija,

K

 • Karm, Karmenu, Kalċidon, Konstantinu,

L

 • Lawrenz, Lewis, Lwiġi, Lawrent, Lażżru, Leli, Leonardu.

M

 • Marju, Mikiel, Mosè, Mawru, Manwel, Massimiljanu, Marjanu, Mark,

N

 • Nestu, Nikola, Nunzio, Ninu,

O

 • Oliver, Oskar, Olaf,

P

 • Pawl, Pawlu, Pietru, Piju, Patrizju, Pawlinu, Pinu,

R

 • Rokku, Robert, Rikkardu, Redent,

S

 • Saver, Spiru, Saverju, Stiefnu, Salvu, Salvinu,

T

 • Tumas, Tinu, Turu,

V

 • Valent, Valentin, Valentinu, Vinċenz, Vittor, Vestru, Varist,

W

 • Wenzu, Wiġi, Wistin,

X

 • Xand, Xandru,

Ż

 • Żaren, Żaru,

Females

A

 • Anna, Annibale, Agnese,

Ċ

 • Ċensa, Ċensina, Ċettina, Ċikka,

D

 • Duminka,

E

 • Elena, Ester,

Ġ

 • Ġilju, Ġiżimina, Ġużeppina, Ġuża,

G

 • Grazzja, Geriet, Grezzja

Ħ

 • Ħilda,

K

 • Katerina, Klawdja, Konċetta, Karmena, Karmni, Katarina, Kekkin,

L

 • Liena, Lorenza, Lela, Leonarda, Lora,

M

 • Marija, Margerita, Mari,

N

 • Nina,

P

 • Pietra, Pawla, Pawlina, Pompea, Pina,

R

 • Rita, Reġina, Rożarja,

S

 • Skolastika, Sofija,

T

 • Tereża, Tessie,

V

 • Vittorja,

W

 • Wenza,